Parque Natural de Sant Llorenc


El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac és un parc natural format pel massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac. Té una superfície protegida de 13.694 ha, repartides entre les comarques del Bages, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Els seus cims principals són el Montcau (1.056,7 m) i la Mola (1.101,9 m), on hi ha el monestir romànic de Sant Llorenç del Munt.

El Parc Natural forma part de la Xarxa d’Espais Naturals gestionada per la Diputació de Barcelona. L’interès paisatgístic, biològic i cultural del massís de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac va justificar la seva creació com espai protegit. El singular paisatge del parc està format per cingles i monòlits de conglomerat rogenc que contrasten amb el verd de les pinedes i els alzinars que colonitzen els faldars i les canals de la muntanya. El monestir de Sant Llorenç del Munt, bastit al cim de la Mola, és el monument més emblemàtic d’un massís on també són abundants les restes arqueològiques neolítiques i les masies de gran port.

L’agost de 2003 un gran incendi forestal malmeté la part nord-oriental del parc, a la zona dels termes municipals de Granera, Monistrol de Calders, Mura i Sant Llorenç Savall, on s’inicià el foc.

Més informació:
Oficina del Parc Natural
Tel: 93 831 73 00
Correu-e: p.santllorenc@diba.cat

 

  El Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y l'Obac es un parque natural formado por el macizo de Sant Llorenç del Munt y la sierra del Obac. Tiene una superficie protegida de 13.694 ha, repartidas entre las comarcas del Bages, Vallès Occidental y Vallès Oriental. Sus cimas principales son el Montcau (1.056,7 m) y la Mola (1.101,9 m), donde se encuentra el monasterio románico de Sant Llorenç del Munt.

  El Parque Natural forma parte de la Red de Espacios Naturales gestionada por la Diputación de Barcelona. El interés paisajístico, biológico y cultural del macizo de Sant Llorenç del Munt y la sierra del Obac justificó su creación como espacio protegido. El singular paisaje del parque está formado por riscos y monolitos de conglomerado rojizo que contrastan con el verde de los pinares y encinares que colonizan los faldones y las canales de la montaña. El monasterio de Sant Llorenç del Munt, construido en la cima de la Mola, es el monumento más emblemático de un macizo donde también son abundantes los restos arqueológicos neolíticos y las masías de gran porte.

  En agosto de 2003 un gran incendio forestal estropeó la parte nororiental del parque, en la zona de los términos municipales de Granera, Monistrol de Calders, Mura y Sant Llorenç Savall, donde se inició el fuego.

  Más información:

  Oficina del Parque Natural

  Tel: 93 831 73 00

  Email: p.santllorenc@diba.cat