MONASTERIO DE SANTA MARIA DEL LAGO


El monestir de Santa Maria de l’Estany està situat al poble de l’Estany, dins del terme municipal del mateix nom, a la comarca del Moianès encara que adscrit administrativament a la del Bages, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, fundat l’any 1080. El seu claustre és una de les joies del romànic català.

Originalment, el monestir era un monestir de canonges augustinians que vivien seguint la Regla de Sant Agustí. Aquesta comunitat fructificà, i amb el temps, en el lloc de la petita primera església construí un seguit d’edificis que demostren la seva esplendor: l’església de Sta. Maria, el claustre romànic, les dependències per als canonges, etc. Al voltant del monestir i de l’estany que li donà nom s’anà agrupant i formant el poble.

En l’actualitat i des de principis del segle XIX, el monestir és la seu de la parròquia de Santa Maria de l’Estany. Del monestir medieval en resten l’església, les sales del museu i el claustre romànic, una joia de l’escultura religiosa de nivell internacional. L’estany fou dessecat segles enrere.

Més informació:
Monestir Santa Maria de l’Estany
Tel: 93 830 30 40
Correu-e: mail@monestirestany.cat
Pàgina web: www.monestirestany.cat

  El monasterio de Santa María del Lago está situado en el pueblo del lago, dentro del término municipal del mismo nombre, en la comarca del Moianès aunque adscrito administrativamente a la del Bages, declarado Bien Cultural de Interés Nacional, fundado año 1080. su claustro es una de las joyas del románico catalán.

  Originalmente, el monasterio era un monasterio de canónigos agustinos que vivían siguiendo la Regla de San Agustín. Esta comunidad fructificó, y con el tiempo, en el lugar de la pequeña primera iglesia construyó una serie de edificios que demuestran su esplendor: la iglesia de Sta. María, el claustro románico, las dependencias para los canónigos, etc. Alrededor del monasterio y del lago que le da nombre se fue agrupando y formando el pueblo.

  En la actualidad y desde principios del siglo XIX, el monasterio es la sede de la parroquia de Santa María del Lago. Del monasterio medieval quedan la iglesia, las salas del museo y el claustro románico, una joya de la escultura religiosa de nivel internacional. El estaño fue desecado siglos atrás.

  Más información:

  Monasterio Santa María del Lago

  Tel: 93 830 30 40

  Email: mail@monestirestany.cat

  Página web: www.monestirestany.cat

   

    

   

   

   

   

      Contacto