Cuevas de Toll


El Museu Arqueològic i Paleontològic-Coves del Toll de Moià té la seu a la casa natal de Rafael Casanova, edifici que comparteix amb el Museu Casa Natal Rafael Casanova, que depèn del Museu d’Història de Catalunya. El fons del museu el conformen les col·leccions arqueològiques procedents de les coves del Toll, complex integrat per quatre cavernes i un avenc que es formaren durant el període del Pliocè en el Quaternari, i en menor mesura, d’altres jaciments de la comarca.

Les coves del Toll són una de les coves prehistòriques d’Europa més riques en fauna del Quaternari. Tenen un total de 1.148 m. de profunditat i la part visitable és de 180.55 m.

El museu arqueològic està organitzat en diferents espais temàtics que, a partir de les restes trobades a les coves del Toll, permeten estudiar la prehistòria al Moianès: la situació geogràfica de la cova, la formació geològica, la fauna del Quaternari i, per últim, la presència humana i les seves conseqüències. Del fons del museu destaquen les restes de fauna quaternària (ossos, lleons, rinoceronts, hipopòtams, etc.) i indicis de presència humana des del paleolític mitjà.

Més informació:
Coves del Toll
Tel: 93 820 91 34
Pàgina web: www.covesdeltoll.com

  El Museo Arqueológico y Paleontológico-Cuevas del Toll de Moià tiene su sede en la casa natal de Rafael Casanova, edificio que comparte con el Museo Casa Natal Rafael Casanova, que depende del Museo de Historia de Cataluña. El fondo del museo lo conforman las colecciones arqueológicas procedentes de las cuevas del Toll, complejo integrado por cuatro cavernas y una sima que se formaron durante el periodo del Plioceno en el Cuaternario, y en menor medida, de otros yacimientos de la comarca.

  Las cuevas del Toll son una de las cuevas prehistóricas de Europa más ricas en fauna del Cuaternario. Tienen un total de 1.148 m. de profundidad y la parte visitable es de 180.55 m.

  El museo arqueológico está organizado en diferentes espacios temáticos que, a partir de los restos encontrados en las cuevas del Toll, permiten estudiar la prehistoria en el Moianès: la situación geográfica de la cueva, la formación geológica, la fauna del Cuaternario y, por último, la presencia humana y sus consecuencias. Del fondo del museo destacan los restos de fauna cuaternaria (huesos, leones, rinocerontes, hipopótamos, etc.) e indicios de presencia humana desde el Paleolítico Medio.

  Más información:

  Cuevas del Toll

  Tel: 93 820 91 34

  Página web: www.covesdeltoll.com

   

   

   

  Ubicación